THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đồng Yên  n ăm học 2022 - 2023

Căn cứ kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Giang về phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh, năm học 2022 – 2023;

Thực hiện công văn số 587/SGDĐT – GDTrH ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc hướng dẫn phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh, năm học 2022 - 2023.

Trường THPT Đồng Yên thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau:

1.  Đối tượng tuyển sinh

Học sinh Trung học cơ sở tốt nghiệp có hộ khẩu thuộc các xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Đông Thành và các thôn lân cận của xã Vĩ Thượng.

2.  Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2022 – 2023 nhà trường tuyển sinh 245 học sinh chia thành 7 lớp mỗi lớp 35 học sinh, cụ thể các lớp gồm các môn bắt buộc và những tổ hợp cụ thể như sau:

-   Lớp 1: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Tin học.

-   Lớp 2: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa, Tin hoc.

-   Lớp 3: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Tin học.

-   Lớp 4: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Công Nghệ.

-   Lớp 5: Tổ hợp các môn tự chọn: môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học.

-   Lớp 6: Tổ hợp các môn tự chọn: Vật lí, Sinh học, Hóa học, Địa lí, Công nghệ.

-   Lớp 7: Tổ hợp các môn tự chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công nghệ.

Lưu ý: Ưu tiên các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trước. Khi số lượng học sinh vượt quá số học sinh trên lớp sẽ tiến hành xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp theo công văn số 587/SGDĐT – GDTrH. Những thí sinh thừa sẽ chuyển sang các lớp đăng ký chưa đủ chỉ tiêu.

3.  Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trực tuyến trên cổng dịch vụ công kết hợp với trực tiếp nộp hồ sơ tại trường.

4.  Hồ sơ đăng xét tuyển

   - Phiếu xác nhận ưu tiên và nguyện vọng tuyển sinh (theo mẫu).

   - Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).

- Sổ hộ khẩu (bản sao hợp lệ) hoặc văn bản xán nhận thông tin về cư trú của cơ quan có thẩm quyền.

 -   Học bạ cấp THCS (bản sao hợp lệ).

-   Bằng tốt nghiệp THCS (Bản sao hợp lệ) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (Nếu có).

 5.  Thời gian, địa điểm thu hồ

Thời gian thu hồ sơ bắt đấu từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/07/2022 tại phòng hội đồng Trường THPT Đồng Yên.

 6.  Lệ phí tuyển sinh

Mỗi thí sinh tham gia xét tuyển nộp lệ phí: 30.000 đồng (Thực hiện theo nghị quyết 33 hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang).

   7.  Liên hệ và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh

           - Đ/c Khổng Văn Hội - Phó Hiệu Trưởng: SĐT: 0915.997.818.

- Đ/c Hoàng Đức Chinh – Tổ trưởng tổ Văn phòng: SĐT: 0917.300.868.

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Trường THPT Đồng Yên trân trọng thông báo./.