Tổng số: 15
Số hiệu văn bản Trích yếuNgày ban hành
147/TB-SYT Thông báo về việc theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp đến địa điểm liên quan đến ca bệnh COVID-19
Lượt xem: 9
27/07/2020
09/TB-THPTĐY Thông báo về việc tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 sau khi có ca nhiễm thứ 416 tại Đà Nẵng
Lượt xem: 10
27/07/2020
2356/UBND-VHXH Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi xuất hiện bệnh nhân thứ 416 tại Đà Nẵng
Lượt xem: 14
26/07/2020
78/KH-THPTĐY Kế hoạch tuyên truyền vận động, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
Lượt xem: 9
23/07/2020
553/KH-BGDDT Tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
Lượt xem: 16
09/07/2020
1748/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành thể lệ cuộc thi "Tổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
Lượt xem: 15
02/07/2020
30/KH-THPTĐY Triển khai dạy học trực tuyến
Lượt xem: 13
16/04/2020
132/HD-SGDĐT Hướng dẫn công nhận sáng kiến và hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vị ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và đề tài NCKH
Lượt xem: 25
17/02/2020
Thông tư 22/2019TT-BGDĐT Thông tư thi GVD các cấp
Lượt xem: 13
15/02/2020
1184/SKHCN-QLCNg Hướng dẫn đánh giá SKKN
Lượt xem: 21
09/12/2019
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH