Hướng dẫn công nhận sáng kiến và hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vị ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và đề tài NCKH
Số ký hiệu văn bản 123 132/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công nhận sáng kiến và hướng dẫn đánh giá, công nhận phạm vị ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và đề tài NCKH
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lâm Thế Hùng
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn SKKN của sở GD&ĐT Hà Giang.pdf
Văn bản mới