Hướng dẫn đánh giá SKKN
Số ký hiệu văn bản 123 1184/SKHCN-QLCNg
Ngày ban hành 09/12/2019
Ngày hiệu lực 09/12/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn đánh giá SKKN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2019 1184 huong dan SKKN.pdf
Văn bản mới