Bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 123 18/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 22/12/2019
Trích yếu nội dung Bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 18_2019_tt_bgddt.signed.pdf
Văn bản mới