Thông tư thi GVD các cấp
Số ký hiệu văn bản 123 Thông tư 22/2019TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày hiệu lực 12/02/2020
Trích yếu nội dung Thông tư thi GVD các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 22_2019_TT THI GVGCNG.pdf
Văn bản mới