Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan,tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 123 1829_QD-UBND
Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày hiệu lực 07/09/2018
Trích yếu nội dung Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan,tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 1829_QD-UBND_201809210254327870_000.00.07.H22_2.pdf
Văn bản mới