V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 123 4530/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày hiệu lực 10/10/2018
Trích yếu nội dung V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm HD ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN MỚI_2.PDF
Văn bản mới