V/v xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 123 1084/SGDĐT- KHTC
Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày hiệu lực 19/09/2018
Trích yếu nội dung V/v xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phạm Văn Khuông
Tài liệu đính kèm CV 108.rar
Văn bản mới