TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

          Ngày 19/10/2020 Công đoàn trường THPT Đồng Yên đã phối hợp với BGH nhà trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ – viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 với sự tham gia của 48 trong số tổng 49 CB – CC – VC  nhà trường.

 

Đoàn chủ tịch hội nghị

Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm học 2019 -2020; Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của nhà trường; Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Tổ chức bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019  – 2021.

Đồng chí Phạm Minh Duy – Thay mặt tổ bầu cử thông qua biên bản bầu cử.    

          Hội nghị đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, công khai cho các văn bản báo cáo trong hội nghị; Đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị của CB – CC – VC cấp tổ.

          Cũng trong Hội nghị đã tổ chức tổng kết hoạt động thi đua khen thưởng, hướng dẫn thi đua năm học mới; Tổ chức đăng kí các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phạm Anh Khoa – Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen “giỏi việc nước – đảm việc nhà” của Liên đoàn lao động tỉnh cho đ/c Tạ Thị Hiền.

   Đ/c Khổng Văn Hội – Phó bí thư chi bộ; Phó hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các đ/c đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc cấp trường” năm học 2019 - 2020

           Kết thúc Hội nghị toàn thể CB – CC – VC trong nhà trường đã biểu quyết 100% thông qua nghị quyết của Hội nghị. Động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua trong nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

  Người viết: Ma Thị Son