Thông báo số 04/TB-THPTĐY V/v tiếp tục triển khai dạy học trên truyền hình

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

 TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN

Số: 04/TB-THPTĐY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Đồng Yên, ngày 12 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v tiếp tục triển khai dạy học trên truyền hình)

 

Căn cứ vào thư công tác của Phòng giáo dục trung học – Sở GD&ĐT Hà Giang ngày 11/04/2020 về việc hỗ trợ học sinh học qua truyền hình.

Nhằm hỗ trợ học sinh cả nước trong thời gian học tập ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình. Để tổ chức hiệu quả việc dạy học trên truyền hình Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên yêu cầu các Đ/c Giáo viên thực hiện một số nội dung sau:

1. GVCN thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình để học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn).

2. GV bộ môn theo dõi lịch phát sóng trên truyền hình vào thứ 6 hàng tuần tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn) từ đó có kế hoạch theo dõi, xây dựng các nội dung kiểm tra đánh giá đối với việc học của học sinh.

3. Theo dõi việc tiếp sóng Đài truyền hình Hà Giang hoặc phát lại các kênh dạy học của Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Yêu cầu các Đ.c giáo viên chủ động tương tác được với học sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.

5. Giáo viên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn học sinh thực hiện kế hoạch học tập trên truyền hình để đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Giáo viên sẽ thu lại kết quả học tập của học sinh ngay sau khi đi học trở lại (Học sinh có thể nộp trực tuyến nếu có đủ những điều kiện qua Google Classroom).

6. Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020 như sau:

LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 13/4 đến 18/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Lớp 12

Từ 9:30

VẬT LÝ

VẬT LÝ

LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

ĐỊA LÝ

TOÁN

NGỮ VĂN

HOÁ HỌC

SINH HỌC

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

TIẾNG ANH

Lớp 9

Từ 14:30

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

 

7. Các hình thức dạy học đang thực hiện vẫn được duy trì song song với dạy học trên truyền hình.

8. Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo số 02/TB-THPTĐY ngày 07/04/2020 V/v tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn về nắm bắt, thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và sử dụng các trang mạng xã hội.

Trong đó yêu cầu: - 100% CBGV và học sinh khai báo y tế theo quy định.

                              - Toàn thể CBGV Và học sinh không tiếp tay cho các đối tượng làm giả, tái chế khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, đầu cơ tích chữ hàng hóa trái pháp luật….

 

Nơi nhận:

  • Chi bộ (B/cáo);
  • Tổ CM (Thực hiện);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Khoa