Thông báo số 02/TB-THPTĐY về việc tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn về nắm bắt, thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và sử dụng các trang mạng xã hội

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

 TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN

 


Số: 02/TB-THPTĐY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


   Đồng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn về nắm bắt, thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và sử dụng các trang mạng xã hội)

 

Thực hiện công công văn số 333/SGDĐT-VP V/v tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn về nắm bắt, thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và sử dụng các trang mạng xã hội.

Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên yêu cầu toàn thể Cán bộ, Giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy định sau:

1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của cấp trên.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng các trang mạng xã hội:

Không đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ hay biểu lộ quan điểm cá nhân yêu (love), thích (like),… trước những thông tin không rõ ràng, thiếu tin tưởng; không chia sẻ, đưa những hình ảnh, video (clip) phản cảm, gây hiểu lầm, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức; không tham gia vào các hội, nhóm (Fanpage) có biểu hiện không trong sáng, thiếu lành mạnh; không đăng các nội dung trạng thái, bình luận thiếu văn hóa;

3. Thực hiện nghiêm túc quy chế thông tin, phát ngôn theo quy định. Tuyệt đối không chia sẻ những thông tin thất thiệt, không chính thống về tình hình dịch bệnh Covid-19. Khi có người nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19, CBGV phải báo cáo ngay với Hiệu trưởng; GVCN thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh và báo cáo ngay với Hiệu trưởng khi có học sinh bị nghi nhiễm Covid -19.

4. Tiếp tục hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư thực hiện các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn được đăng tải trên các Cổng/Trang thông tin điện tử sau:

- Cổng thông tin Bộ Y tế: https://www.moh.gov.vn;

- Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y tế: https://ncov.moh.gov.vn/;

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang: http://hagiang.edu.vn;

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hà Giang: http://ytehagiang.org.vn/;

- Báo Sức khỏe và Đời sống: https://www.suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html;

- Trang tài liệu: https://1drv.ms/f/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3.

 

 

Nơi nhận:

  • Chi bộ (B/cáo);
  • Tổ CM, VP (Thực hiện);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Khoa