Thông báo lịch kiểm tra chất lượng Học kì I năm học 2019 - 2020

- Các khối kiểm tra chất lượng học kì I, ngày 25,26,27 và 28/12/2019.

- Học sinh xem số báo danh, phòng kiểm tra tại bảng tin của nhà trường.

- Học sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng kiểm tra.