Thông báo tập trung đầu năm học mới 2018 - 2019!

      THÔNG BÁO: 7h30 ngày 8/8/2018 toàn thể các em học sinh (kể cả các HS tuyển mới vào lớp 10) tập trung tại trường để chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019!